ONTLEDING VAN BASIESE BEHOEFTES

Losloperjare

Persoonlike Versekering
Verband op Huis; Woonstel / Studentelening / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Ongeskiktheid / Heropleidng by Ongeskiktheidraking / Bateversekering

Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat)

Belegging
Huis / Motor / Reis / opvoeding / Begin van 'n Onderneming / Spaar vir Gesin / Drome / Doelwitte / Ideale

Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op

losloper

Getroude Lewe

Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming / Ongeskiktheid / Verband op huis; Woonstel / Studielening / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Gade (Medeversekerde-voordeel) / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering

Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat) / Gevreesde Siekte / Swangerskap

Belegging
Huis / Motor / Reis / opvoeding / Begin van 'n Onderneming / Spaar vir Gesin / Drome / Doelwitte / Ideale

Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op

getroud

Gesin

Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming / Ongeskiktheid / Verband op huis; Woonstel / Studielening / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Gade (Medeversekerde-voordeel) / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering

Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat) / Gevreesde Siekte / Swangerskap

Belegging
Huis / Motor / Reis / Vakansiehuis (2de huis) / Begin van 'n Onderneming / Opvoeding van Kinders / Drome / Doelwitte / Ideale / Addisionele Aftreekapitaal

Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op

gesin

Aftrede

Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming vir Gade / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Boedelbelasting / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering

Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Swakkesorg / Gevreesde Siekte

Belegging
Reis / Vakansiehuis (2de huis) / Kleinkinders se Opvoeding / Addisionele Aftreekapitaal / Inkomste

Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid)

getroud
p

Persoonlike Versekering

g

Gesondheidsdekking

b

Beleggings

a

Aftreevoorsiening

Afrikaans
Scroll to Top