INFLASIE EN DIE 72-REËL

om_logo

Inligting op hierdie bladsy met vergunning van Old Mutual

'n Mens moet maar aanvaar - inflasie gaan die koopkrag van jou aftree-inkomste verminder. Om dit te illustreer, toon die diagram hoe gou die koopkrag van geld gehalveer word.

Teen inflasikoers van 10% kan die koopkrag van jou geld binne sowat sewe jaar gehalveer word, terwyl dit teen 5% inflasie binne die bestek van net meer as 14jaar gebeur.

'n Baie nuttige praktiese reël, die sogenaamde "72-reël", kan toegepas word wanneer inflasie ter sprake is. Deel 72 deur die veronderstelde inflasiekoers om 'n aanduiding te kry van hoe gou jou geldwaarde gehalveer word.
(Bv. 72 ÷ 10 = 7,2. Teen 'n inflasiekoers van 10% word jou geldwaarde binne ongeveer 7 jaar gehalveer.)

Hoewel annuïteite 'n ingeboude eskalasieklousule kan hê, is dit dikwels nie genoeg om die uitwerking van inflasie die hoof te bied nie.

Reël 72

Die enigste manier om immer-stygende lewenskoste en die uitwerking van inflasie teen te werk, is om ons aftreeplanne gereeld te hersien en aan te pas.

"Die statistikus wat inflasiekoerse bereken, sien nie my inkopiemandjie nie."
Paradoks of persepsie - dit los nie die probleem op nie.

Afrikaans
Scroll to Top