WESFIN Onafhanklike Versekering en Beleggingsmakelaars
Onafhanklike Versekering- & Beleggingsmakelaars
FSP Nr. 4852
BELEGGINGS | LEWENSVERSEKERING | KORTTERMYNVERSEKERING | MEDIESE FONDSE
OPLEIDINGSKOSTE | ANNUïTEITE | SPAAR VIR MÔRE | 72 REËL
INFO | ONTLEDING VAN BEHOEFTES | FACEBOOK | TUISBLAD
Ontleding van Basiese Behoeftes  
 
 
Losloperjare
 
Getroude Lewe
 
Gesin
 
Aftrede
       
Persoonlike Versekering
Verband op Huis; Woonstel / Studentelening / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Ongeskiktheid / Heropleidng by Ongeskiktheidraking / Bateversekering
Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming / Ongeskiktheid / Verband op huis; Woonstel / Studielening / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Gade (Medeversekerde-voordeel) / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering
Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming / Ongeskiktheid / Verband op huis; Woonstel / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Huurkoop / Afhanklikes; Ouers; Kinders / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Boedelbelasting / Gade (Medeversekerde-voordeel) / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering
Persoonlike Versekering
Inkomstebeskerming vir Gade / Oortrokke Rekening; Banklenings; ens / Begrafniskoste; Ekseketeursgelde; Testament / Boedelbelasting / Beskerming van Lewenstandaard / Bateversekering
       
Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat)
Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat) / Gevreesde Siekte / Swangerskap
Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Verlies van Inkomste (Werk; Privaat) / Swakkesorg / Gevreesde Siekte / Swangerskap
Gesondheidsdekking
Alledaagse Mediese Uitgawes / Hopspitalisasie / Groot Mediese Uitgawes / Swakkesorg / Gevreesde Siekte
       
       
Belegging
Huis / Motor / Reis / opvoeding / Begin van 'n Onderneming / Spaar vir Gesin / Drome / Doelwitte / Ideale
Belegging
Huis / Motor / Reis / opvoeding / Begin van 'n Onderneming / Spaar vir Gesin / Drome / Doelwitte / Ideale
Belegging
Huis / Motor / Reis / Vakansiehuis (2de huis) / Begin van 'n Onderneming / Opvoeding van Kinders / Drome / Doelwitte / Ideale / Addisionele Aftreekapitaal
Belegging
Reis / Vakansiehuis (2de huis) / Kleinkinders se Opvoeding / Addisionele Aftreekapitaal / Inkomste
       
Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op
Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewenstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op
Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard (Oorbrug Inkomstegaping) / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid) / Bou neseier op
Aftreevoorsiening
Handhaaf Lewensstandaard / Bespaar Belasting (Belastingdoeltreffendheid)
     
Persoonlike Versekering   Gesondheidsdekking   Belegging   Aftreevoorsiening

 

Wesfin Versekering en Belegging Makelaars   WESFIN Tel: 027 422 1244 • e-pos:
Copyright 2006 WESFIN