WESFIN Onafhanklike Versekering en Beleggingsmakelaars
Onafhanklike Versekering- & Beleggingsmakelaars
FSP Nr. 4852
BELEGGINGS | LEWENSVERSEKERING | KORTTERMYNVERSEKERING | MEDIESE FONDSE
OPLEIDINGSKOSTE | ANNUïTEITE | SPAAR VIR MÔRE | 72 REËL
INFO | ONTLEDING VAN BEHOEFTES | FACEBOOK | TUISBLAD
Inflasie en die 72-Reël  
 

Inligting op hierdie bladsy met vergunning van Old Mutual
 
'n Mens moet maar aanvaar - inflasie gaan die koopkrag van jou aftree-inkomste verminder. Om dit te illustreer, toon die diagram hoe gou die koopkrag van geld gehalveer word.
 
Teen inflasikoers van 10% kan die koopkrag van jou geld binne sowat sewe jaar gehalveer word, terwyl dit teen 5% inflasie binne die bestek van net meer as 14jaar gebeur.
 
'n Baie nuttige praktiese reël, die sogenaamde "72-reël", kan toegepas word wanneer inflasie ter sprake is. Deel 72 deur die veronderstelde inflasiekoers om 'n aanduiding te kry van hoe gou jou geldwaarde gehalveer word.
(Bv. 72 ÷ 10 = 7,2. Teen 'n inflasiekoers van 10% word jou geldwaarde binne ongeveer 7 jaar gehalveer.)
 
Hoewel annuïteite 'n ingeboude eskalasieklousule kan hê, is dit dikwels nie genoeg om die uitwerking van inflasie die hoof te bied nie.
 
Die enigste manier om immer-stygende lewenskoste en die uitwerking van inflasie teen te werk, is om ons aftreeplanne gereeld te hersien en aan te pas.
  Inflasie en die 72-Reël
 
"Die statistikus wat inflasiekoerse bereken, sien nie my inkopiemandjie nie."
Paradoks of persepsie - dit los nie die probleem op nie.

 

Wesfin Versekering en Belegging Makelaars   WESFIN Tel: 027 422 1244 • e-pos:
Copyright © 2006 WESFIN